OFFER / CREATING PROCESS / FAQ
Comprehensive product and advertising photography. Openness to even the most complex orders, diligence and diligence, and at the same time flexibility of working time - if the client urgently needs to finish the session ahead of time - we will naturally set a new, more convenient date together. One person works in the Creative Studio, but thanks to this, the flow of information and reaction time is very fast, which is a very important element in the entire process.


What can i offer:
- Stylized product photography (Creative scenographies)
- MACRO photography
- Animations (Gif / Stop Motion)
- Short Videos (Backstage from sessions, lifestyle - product use, stories on Instastories)

Purpose of the photo:
- Social media
- Websites and online stores
- Catalogs / magazines / magazines / newspapers
- Advertising banners / displays / stands
- Leaflets


 
THE PROCESS
conceptdesign_JW
CONCEPT

Designing the concept and strategy on which the entire project will be based. A properly conducted interview with the client clearly defines our goal and preferences, which are necessary when planning content.
preproduction_JW
ARTISTIC ORGANIZATION /
PREPRODUCTION

The process is strictly about the preparation and styling of the session. Time to buy the necessary props, personalize them, assemble / build individual scenery and stylize products in accordance with the previously prepared concept.
shooting_JW
SET-UP & SESSION

Equipment preparation i  adjusting it to the conditions in which the session will take place. Correct SET-UP, composition and only now the magic begins ...
postproduction_JW
POST-PRODUCTION

Segregation, cataloging, selection and the final stage in which the entire project - photo by photo - undergoes a real metamorphosis and obtains THIS EFFECT for which everyone has been waiting for so long. 

FAQ

Jestem z innego kraju, jak mogę skorzystać z Twoich usług? // I am from another country, how can I use your services ?


- Mieszkam w Polsce, ale współpracuję międzynarodowo, poprzez wysyłkę Twoich produktów na ustalony adres, wszystkie szczegóły współpracy zostaną ustalone mailowo lub telefonicznie. // - I am based in Poland but I cooperate internationally, remotely. You will ship your products to address provided by me. All the details of cooperation will be determined via e-mail or phone.
Czy posiadasz cennik swoich usług/jakie są Twoje stawki? // Where I can find the price list?/What are your rates?


- Każda współpraca różni się od siebie pod wieloma względami, nie jest możliwym więc ustalenie stałego/jednakowego cennika dla wszystkich zleceń, stąd wszystkie sesje wyceniane są indywidualnie, po wcześniej przeprowadzonym wywiadzie z klientem. // - Each photo session has an individual approach. There is no possibility to create one and only price list for it. Each collaboration price is estimated after interviews with clients.
Jak uzyskać wycenę za sesję? // How can I get a quote?


- W sprawie wyceny można skontaktować się ze mną mailowo (juliawiszowata.pl@gmail.com). // - Please contact me for quote at juliawiszowata.pl@gmail.com.
Jakie informacje muszę dostarczyć, by uzyskać wycenę? // What should I provide to get a quote?


- Aby uzyskać wycenę w szybki sposób, należy opisać poniższe pola: 1. rodzaj produktu do sesji, brief o marce, podstawowe dane do weryfikacji
2. rodzaj zapotrzebowania i ilość (np. 10x fotografia, 2x animacja, 1x video)
3. termin realizacji - deadline.
4. wykorzystanie/przeznaczenie materiałów (np. social media/strona/druk)
5. tablica inspiracji/stylistyka zdjęć - moodboard
6. budżet (opcjonalnie) // - To get a quick quote, write the following fields: 1. type of product, brand brief, basic data for verification 2. type of request and quantity (e.g. 10x photo, 2x animation, 1x video) 3. completion date - deadline. 4. usage of materials (e.g. social media / website / print) 5. inspiration board / photo style - moodboard 6.budget (optional)
Jaki jest czas realizacji projektu? // What is the completion time?


- Czas ukończenia projektu uzależniony jest od wielkości zlecenia, budżetu przeznaczonego na sesję i ustalonego wcześniej deadline'u przekazania gotowej galerii. Zwykle jest to 7-20 dni roboczych. // - The time of completing the project depends on the order quantity, budget for the session and the predetermined deadline for delivering the finished gallery. Usually it takes 7-20 weekdays.
Czy istnieje minimalna stawka, od której przyjmujesz zlecenia? // What is the minimum rate for which you will cooperate?


- Tak. Wartość zlecenia musi wynosić minimum 1000 PLN i przyjmuje się, że nie zawiera ona kosztów produkcji, a pracę fotografa. // - Minimum order value is 300USD and it does not include production costs (e.g. props).
Czy możliwa jest poprawa zdjęć, jeśli nie przypadną mi do gustu? // What if I won’t like finished photos?


- Przed rozpoczęciem zlecenia Klient zapoznaje się dokładnie z portfolio fotografa i akceptuje jego percepcję stylu jak i poczucie estetyki, przeprowadzany jest również szczegółowy wywiad z klientem, dotyczący stylu zdjęć i preferencji marki, ma on na celu uniknięcia późniejszego braku satysfakcji Klienta z gotowych prac. Jednakże, jeśli klient jasno wskaże niepoprawnie wykonaną pracę lub brak zastosowań poszczególnych rozwiązań ustalonych w trakcie wywiadu, otrzymuje wówczas jednorazowo i nieodpłatnie możliwość poprawy wybranych materiałów. // - Before cooperation the client acquaints himself with the photographer's portfolio and accepts his perception of the style and sense of aesthetics. Detailed interview is also conducted with the client regarding the style of photos and brand preferences, in order to avoid the client's further dissatisfaction with the finished photos. However, if the client clearly indicates the incorrectly performed work or the lack of application of individual solutions established during the interview, then he or she receives a one-off (free of charge) option to correct the selected materials.